Geo Flag Eng Flag

სიახლეები

ევროპის უნივერსიტეტმა დალი ცატავას საჯარო ლექციას უმასპინძლა

2018-01-23

2018 წლის 23 იანვარს, ევროპის უნივერსიტეტში გასტრონომიული კულტურის მკვლევარმა, დალი ცატავამ საჯარო ლექცია წაიკითხა. სტუდენტებთან შეხვედრის მთავარი თემა იყო "გასტრონომიული კულტურა, როგორც ქვეყნის საიმიჯო რესურსი".

ევროპის უნივერსიტეტმა დალი ცატავას საჯარო ლექციას უმასპინძლა ევროპის უნივერსიტეტმა დალი ცატავას საჯარო ლექციას უმასპინძლა ევროპის უნივერსიტეტმა დალი ცატავას საჯარო ლექციას უმასპინძლა ევროპის უნივერსიტეტმა დალი ცატავას საჯარო ლექციას უმასპინძლა ევროპის უნივერსიტეტმა დალი ცატავას საჯარო ლექციას უმასპინძლა

ევროპის უნივერსიტეტმა დალი ცატავას საჯარო ლექციას უმასპინძლა L M S