Geo Flag Eng Flag

პარტნიორები

სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

 

ჯანდაცვის ფაკულტეტი

 • ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი
 • კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი
 • შპს „ ჯანმრთელობის ცენტრი“
 • შპს „ კანისა და ვენსნეულებატა ს/კ ეროვნული ცენტრი“
 • შპს „ახალი სამშობიარო ცენტრი“
 • ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლინიკური საავადმყოფო
 • შპს „ჯიპისი აფთიაქი"
 • შპს „აფთიაქი კრწანისი“
 • შპს „ აფთიაქი 23“
 • პედიატრიის ინსტიტუტი ალერგიისა და რევმატოლოგიის ცენტრი
 • შპს“კიჭა“
 • შპს  „ვ.პ  დენტალი“
 • შპს „დეკა“
 • ს/ს ცეცხლაძის სახ. # 2 სტომატოლოგირი პოლიკლინიკა
 • შპს პეპატოლოგიური კლინიკა „პეპა“
 • შპს „გლობალტესტი“
 • შპს  თვალის კლინიკა „ოპტიმედი“
 • შპს „ეი-სი-ვი“ ჩემი სტომატოლოგი
 • შპს „დენტა+“
 • შპს ამტელ ჰოსპიტალი“
 • სპა ჯანმრთელობისა და სამედიცინო რეაბილიტაციის ეროვნული  პრაქტიკული ცენტრი