Geo Flag Eng Flag

ევროპის უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორები

რობ ჰაუკენსი

რობ ჰაუკენსი - რიჩმენის უნივერსიტეტის პროფესორი, ადვოკატი (აშშ).

მარკ სპეისერი

მარკ სპეისერი - ფლორიდის შტატის მოსამართლე (მაიამი, აშშ).

კაროლ ადამ კარსი

კაროლ ადამ კარსი - ევროპარლამენტის დეპუტატი. პოლიტიკური პარტიის „სამართალი და სამართლიანობა“ - წევრი. ვარშავის უნივერსიტეტის სამართლის დოქტორი, პროფესორი.

პიოტრ იაცეკ როზვადოვსკი

პიოტრ იაცეკ როზვადოვსკი - ვარშავის უნივერსიტეტის სამართლის დოქტორი, პროფესორი.