2015-05-20

საჯარო ლექცია ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტში

ვრცლად >>>

2015-04-07

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

ვრცლად >>>

2015-04-05

I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია სახელწოდებით “UKRAINE – EU. MODERN TECHNOLOGY, BUSINESS AND LAW”

ვრცლად >>>

2015-04-01

შპს ,,ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის“ მიერ სამართლის მიმართულებით აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებულ ღია კონკურსში გასულ პირთა სია:

ვრცლად >>>

2015-03-13

მემორანდუმი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსა და „ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტს“ შორის

ვრცლად >>>

2015-03-09

შპს "ევროპის სასწავლოუნივერსიტეტი" აცხადებს ღიაკონკურსს აკადემიური თანამდებობების (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ პროფესორი) დასაკავებლად საერთაშორისო ურთიერთობების საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

ვრცლად >>>

ყველა სიახლე...

სასარგებლო ბმულები